Caută pe site
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL BRĂILA

[ Data ultimei modificări: 21.03.2016 ]

        Adunarea generală anuală  se desfăşoară în conformitate cu prevederile  art. 83, alin. 1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de Mediere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015 şi intrat în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea  I- conform art.2 din hotărârea Consiliului Mediere.

         În conformitate cu dispoziţiile art. 83, alin. 1), litera b) din Statutul profesiei de mediator,  la Adunarea generală anuală a mediatorilor  participă toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din județul Brăila şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

Ordinea de zi:

-    Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2015 la nivelul Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Brăila şi al reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Galaţi, doamna mediator Cătălina Anghene;

-     Proiectul Planului de activitate pe anul 2016 – propuneri de măsuri;

-     Propuneri de strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional pentru anul 2016;

-    Alegerea reprezentanților mediatorilor din județul Brăila ce vor fi delegaţi să participe la Conferinţa Naţională a Mediatorilor, organizată în anul 2016 de către Consiliul de Mediere;

-     Diverse.

 

Florica Lungu -  preşedinte C.P.M.J. Brăila

Mariana Zainia - vicepreşedinte C.P.M.J. Brăila

Silvian Popa - vicepreşedinte C.P.M.J. Brăila

Copyright 2008 - 2017 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.