Caută pe site
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Hotărârea-pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului

[ Data ultimei modificări: 17.05.2017 ]

Originea procedurii-pilot, scurte considerente:

Peste 150.000 de cereri sunt pendinte în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, iar multe dintre acestea sunt așa-zise „cereri repetitive”, care își au originea într-o disfuncționalitate cronică la nivel intern.

Procedura hotărârii-pilot a fost concepută ca o metodă prin care să se permită identificarea problemelor structurale subiacente cererilor repetitive îndreptate împotriva multor state și prin care să se impună statelor respective soluționarea problemelor în litigiu.

În cazul în care numeroase cereri întemeiate pe aceeași problematică sunt introduse în fața Curții, aceasta poate decide să soluționeze una sau mai multe dintre ele, cu prioritate, în procedura hotărârii-pilot.

În cadrul acestei proceduri, Curtea nu are doar funcția de a se pronunța dacă a existat sau nu o încălcare a Convenției într-o cerere sau alta, ci și de a identifica problema sistemică și de a oferi guvernului vizat indicații clare privind măsurile de reparație pe care acesta trebuie să le ia pentru remedierea problemei.

Statului vizat îi revine rolul de a alege, sub supravegherea Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei, modalitatea în care își va îndeplini obligațiile în conformitate cu articolul 46 (efectul obligatoriu și executarea hotărârilor).

Una dintre caracteristicile esențiale ale procedurii hotărârii-pilot constă în faptul că permite Curții suspendarea – sau „înghețarea” – pe o anumită perioadă a cererilor care fac obiectul procedurii, cu condiția ca guvernul în cerere să ia rapid măsurile interne necesare pentru a se conforma hotărârii.

Cu toate acestea, Curtea poate relua examinarea cererilor suspendate de fiecare dată când interesul administrării justiției o impune.

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_RON.pdf

Hotărârea-pilot a CEDO contra României (aprilie 2017):

115. En conséquence, pour réduire durablement la population carcérale, il importe d’étudier les possibilités, d’un point de vue législatif:

– de dépénaliser certaines infractions (certains pays ont dépénalisé la conduite en état d’ivresse et l’usage de drogue et remplacé les sanctions pénales par des sanctions administratives et des obligations de soins; d’autres ont dépénalisé l’immigration irrégulière; d’autres encore ont remplacé l’incarcération pour nonpaiement d’une amende par des travaux d’intérêt général);

– d’individualiser les peines prononcées en ce qui concerne leur nécessité et leur proportionnalité;

– de favoriser la déjudiciarisation par rapport au processus de justice pénale (par exemple, suspension de l’affaire, suspension du prononcé de la peine) au moyen de la médiation, de la réparation et du dédommagement des victimes;

– de prévoir suffisamment de mesures alternatives à la détention provisoire;

– de prononcer des peines avec sursis, assorties ou non de conditions;

AFFAIRE REZMIVEȘ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13)

Efectele hotărârii-pilot asupra sistemului de mediere din România:

Prin hotărârea-pilot pronunțată în cazul României, Statul Român este obligat ca, sub supravegherea Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei, să implementeze măsurile dispuse.

Astfel, România trebuie să introducă medierea în “procesul de justiție penală”, să încurajeze suspendarea cauzei sau suspendarea pedepsei prin mediere, cât și repararea sau compensarea victimelor.

Termenul de implementare este de 6 luni, după care, în caz de neimplementare, România va fi sancționată.

Luna septembrie 2017 va reprezenta pentru profesia de mediator un nou început, moment în care aceasta își va dovedi caracterul social, dar și rolul de unealtă a societății civile venită în sprijinul instituțiilor statului.

Consiliul de Mediere va demara pregătirea mediatorilor prin cursuri de formare continuă, finanțate prin Programul Operațional POCA, prin care se dorește ridicarea standardului de pregătire profesională, pregătirea fiind realizată cu formatori din cadrul INM.

Astfel, vă rugăm ca în  perioada următoare să comunicați către Consiliul de Mediere eventualele modificări în datele de identificare ale formelor de exercitare a profesiei pentru a asigura informarea exactă a cetățenilor care vor apela la mediere.

 

Mugur Bogdan MITROI

Președinte Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.