Caută pe site
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Propunerile delegației Consiliului de Mediere la Conferința RCC din 23-25 oct 2017 desfășurată la Zagreb

[ Data ultimei modificări: 21.11.2017 ]

Propunerile delegației Consiliului de Mediere

la Conferința RCC din 23-25 oct 2017 desfășurată la Zagreb, Croația

pentru intensificarea punerii în aplicare a Directivei 2008/52/CE,

în lumina Rezoluției Parlamentului  European din 12 septembrie 2017

 

Întrucât obiectivele enunțate la articolul 1 din Directiva privind medierea, care vizează încurajarea utilizării medierii și, în mod special, realizarea unei „relații echilibrate între mediere și procedurile judiciare” NU AU FOST  atinse, medierea fiind utilizată, în medie, în mai puțin de 1% dintre cauzele judiciare din majoritatea statelor membre ( conform punctului  F din conținutul Rezoluției Parlamentului  European din 12 septembrie 2017),

și având în vedere:

- analizele, evaluările și studiile efectuate de Parlamentul European

- necesitatea aplicării Directivei 2008/52/CE, a Rezoluției Parlamentului European și timpul scurs de la momentul apariției Directivei,

delegația Consiliului de Mediere și-a exprimat un punct de vedere și a redactat o serie de propuneri pe care Consiliul Regional de Cooperare să le analizeze, să le coreleze și să le integreze în politicile sale de acțiune viitoare.

Se impune a se evidenția rolul Ministerelor de Justiție  ÎN APLICAREA ȘI RESPECTAREA DIRECTIVEI. Ministerul Justiției are un rol foarte important pentru că este organismul central, căruia i se „subordonează” întregul corp de magistrați, judecători și procurori pe de o parte, iar pe de altă parte este GARANTUL  aplicării și respectării legislațiilor naționale și internaționale pe teritoriul unui stat.

Propuneri ce vizează Ministerele de Justiție în scopul INTENSIFICĂRII eforturilor de a  încuraja folosirea procedurii de mediere, conform prevederilor punctului 11 din Recomandările Rezoluției Parlamentului European  din 12 septembrie 2017:

  1. Ministerul de Justiție trebuie să întreprindă acțiuni concrete de informare și pregătire a judecătorilor și procurorilor cu privire la esența și particularitățile procedurii de mediere;
  2. Este necesar ca Ministerul  de Justiție să faciliteze colaborarea dintre Consiliile de Mediere și Organizațiile de magistrați din statele respective;
  3. Să întreprindă acțiuni de monitorizare a modului în care instanțele și parchetele execută efectiv recomandarea medierii (prevăzută în Directiva 2008/52/CE), mai ales în statele în care legislația națională - codurile de procedură - prevăd și reglementează separat acest aspect;
  4. Să solicite raportări de la Curțile de Apel și Parchete asupra modalitaților prin care judecătorii și procurorii facilitează informarea despre procedura medierii;
  5. Să solicite punctul de vedere al organismului  central  din domeniul medierii  din statul respectiv pentru propunerile de modificări legislative pe care le inițiază și care privesc aspecte ce pot face obiectul medierii sau aspecte care pot afecta procedura de mediere.
  6. Să efectueze statistici, prin intermediul Curților de Apel și al Parchetelor, care să se refere la:

-          numărul cauzelor, al dosarelor în care a fost recomandată părților medierea,

-          numărul medierilor efectuate în urma recomandărilor,

-          numărul dosarelor soluționate prin mediere

-          numărul de solicitări din partea justițiabililor de a urma procedura de mediere.

  1. Să susțină propunerile de modificări legislative efectuate în sfera medierii de organismul central din statul respectiv și să se consulte cu acesta;
  2. Să consulte și să elaboreze împreună cu organizațiile de magistrați si organismul central al statului respectiv din domeniul medierii proceduri de lucru comune pentru a asigura celeritatea soluționării dosarelor sau a cererilor care au la bază un acord de mediere;
  3. Să identifice mijloace și metode de a încuraja publicul (justițiabilii) să încerce soluționarea pe calea amiabilă a medierii.
  4. Să faciliteze cooperarea și dialogul dintre: Baroul de avocați, Curțile de Apel, Parchetele, Consiliul de Mediere din statele membre pentru realizarea unei practici unitare pe întreg teritoriul statului respectiv.

 

             Gabriela ICHIM                                                                                 Anca  IACOB

Membru în Comisia Permanentă                                                     Membru în Comisia Permanentă

    a Consiliului de Mediere                                                                      a Consiliului de Mediere

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.