Caută pe site
13.09.2016
Informare
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Legislaţie

[ Data ultimei modificări: 21.01.2015 ]

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII

Descarcă

STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR 18.07.2015

Descarcă

Hotărârea nr.20 din 31.05.2014 privind taxa profesională anuală

Descarcă

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Consultative cu modificările şi completările ulterioare(ROF) actualizat la 17.06.2014

Descarcă

Hotărârea nr.5315 din 26 octombrie 2013 privind modificarea standardului de formare

Descarcă

Standardului de formare a mediatorului actualizat

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012

Descarcă

Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013

Descarcă

Codul european de conduită pentru mediatori

Descarcă

Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere

Descarcă

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

Descarcă

Standardul ocupaţional al mediatorului

Descarcă

Răspuns MJ completare Consiliu

Descarcă

DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

Descarcă

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne

Descarcă

Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere

Descarcă

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Descarcă

OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii

Descarcă

Ghidul de mediere pentru magistrati

Descarcă

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu toate modificările si completările la 16.01.2015

Descarcă

Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Descarcă

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I din 13 iulie 2016

Descarcă

Copyright 2008 - 2016 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.