Caută pe site
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Activitatea managerială a Consiliului de Mediere în perioada martie 2015 - iunie 2016

[ Data ultimei modificări: 03.07.2017 ]

Consiliul de Mediere, instituție a cărei activitate se desfășoară prin autofinanțare, în considerarea publicării graficului care relevă activitatea financiară a Consiliului de Mediere în perioada 2007-2016, face următoarele precizări:

În perioada actualului mandat al Consiliului, ca obiectiv asumat și atins, s-a înregistrat o creștere a eficienței în gestionarea resurselor instituției, chiar dacă  începând cu anul 2013 au scăzut în mod drastic veniturile obținute din taxele de autorizare și cele de la furnizorii de formare, acest trend menținându-se până în prezent. Așa cum bine se cunoaște, veniturile provenite din taxele de autorizare și taxele achitate de furnizorii de formare au reprezentat sursa preponderentă de venit în perioada 2012-2014, acest fapt datorându-se lejerității cu care a fost tratată activitatea de colectare a taxei profesionale, mediatorii achitând taxele în mod aleatoriu din neglijența personalului responsabil.

Raportat la anul 2015, an care a presupus alocarea unor importante fonduri bănești, precum și canalizarea atenției întregii resurse umane pentru desfășurarea în bune condiții a celor două perioade de alegeri din interiorul profesiei de mediator, în anul 2016  gradul de colectare a taxei profesionale a crescut de circa 8 ori față de perioada de referință și de anii precedenți. Acest fapt s-a datorat introducerii disciplinei financiare, fapt pus în practică prin emiterea facturilor la zi, urmărirea încasărilor și, în cazurile necesare, intentarea de acțiuni în justiție  în vederea recuperării creanțelor restante (acțiuni ce au o rată de admitere mai mare de 95%). Precizăm faptul că obligația de colectare a sumelor restante este prevăzută de Codul Fiscal, aceasta căzând în sarcina ordonatorului de credite, a președintelui Consiliului de Mediere, acesta fiind responsabil de depunerea tuturor diligențelor în vederea recuperării creanțelor.

Concomitent cu măsurile enumerate anterior,  planul de măsuri adoptate în vederea  redresării financiare a instituției a presupus și restructurarea personalului administrativ-intern al Consiliului de Mediere, precum și ajustarea unor contracte aflate în curs de executare, încheiate cu diverși furnizori externi, astfel că media cheltuielilor anuale din 2016 a scăzut cu mai mult de 1.000.000 lei față de cheltuielile anuale ale anului 2014.

Măsurile adoptate sunt supuse reglementărilor fiscale în vigoare, neîndeplinirea acestora angajând răspunderea Consiliului de Mediere.

 

Mugur Bogdan MITROI

Președinte Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.